Raspored predavanja

Uskrs: Odluka o neradnim danima

Извор: Секретар

На основу чл.2 став 1, тачка 2 и чл.3 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), чл. 51 Статута и Одлуке декана о организовању наставе у школској 2022/2023 години од 08.09.2022. године, декан Факултета за дипломатију и безбедност, дана 06.04.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

Факултет за дипломатију и безбедност неће радити од 13.04. до 18.04.2023. године (петак, субота, недеља и понедељак).

Први радни дан је уторак 18.04.2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

Како је чл. 2 став 1, тачка 2 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11) предвиђено да се у Републици Србији празнују верски празници и то Васкршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса, а чланом 3 истог закона предвиђено да у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, то је одлучено као у изреци.

Декан

Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom