Fakultet poseduje jedan od najatraktivnijih prostora za obavljanje visokoškolske delatnosti u Srbiji. Adresa na kojoj se obavlja delatnost je Milorada Ekmečića 2-4 (stari naziv ulice Travnička 2), u najužem centru Beograda. Fakultet je smešten u objektu koji svojom arhitekturom, rasporedom i opštim kvalitetom predstavlja idealnu lokaciju za studijske programe za koje je akreditovan. Broj kvadrata koji je dostupan studentima jeste 1824m2, što je značajno više od norme po studentu koja se zahteva propisanim uslovima za organizaciju nastave u dve smene.

Visokoškolska ustanova ima amfiteatar, učionice, bibliotečki prostor i čitaonicu, u skladu sa potrebama studijskog programa, primerene obrazovno-naučnom, odnosno obrazovno-umetničkom polju. Visokoškolska ustanova obezbeđuje mesto u amfiteatru i učionici za svakog studenta na studijskom programu.

Svaka učionica poseduje video bim, projektor, računare koji su umreženi i najsavremeniju multimedijalnu opremu, kao i svu potrebnu IKT opremu za savremeno izvođenje nastave.

Fakultet raspolaže sledećim infrastrukturnim resursima:

  • 1584 m2 namenskog prostora;
  • odgovarajuća električna instalacija sa električnom mrežom od oko 300 priključaka;
  • računarska mreža preko 300 priključaka vezanih na Internet;
  • učioničkim prostorom sa preko 600 sedišta;
  • savremenu računarsku laboratoriju;
  • cela zgrada je pokrivena i bežičnim Internet signalom.
  • poseduje opremu za višejezično simultano prevođenje događaja i naučnih skupova.
  • biblioteka
  • čitaonica

Fakultet raspolaže i vrlo dobrom bibliotečkom građom smešetnoj u biblioteci, koja je i čitaonica (sa više od 6000 relevantnih bibliotečkih jedinica za naučna polja u kojima se odvija nastava) i postoji kvalitetna pokrivenost svih predmeta odgovarajućim udžbenikom. Visokoškolska ustanova je u postupku nabavke tehničkih pomagala i prenamene dela stepeništa kako bi prostor postao pristupačan za studente i profesore, kao i ostalo akademsko i neakademsko osoblje sa otežanim kretanjem, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti odnosno principom univerzalnog dizajna.

Biblioteka Fakulteta za diplomatiju i bezbednost sarađuje kroz redovnu razmenu sa NBS, a šef biblioteke pohađa stručne obuke koje organizuje NBS kako bi saradnja dve institucije tekla nesmetano. Biblioteka ostvaruje saradnju sa Institutima u zemlji i inostranstvu i vrši razmenu naučnih časopisa. Fakultet za diplomatiju je u postupku obnove ugovora o punopravnom članstvu biblioteke i pristup sistemu Cobiss.sr.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom