Oktobarski ispitni rok I: Raspored ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

PRODUKCIJA DRAMSKIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA

Raspored ispita

Oktobarski rokI za školsku 2021/2022. od 12.09-23.09.2022. godine

I GODINA

PREDMETPREDAVAČDATUM, VREME
Osnove radio produkcijekomisija21.09.2022. u 10:00h
Istorija umetnostidr Marija Pavlović12.09.2022. u 11:00h
Osnovi muzičke produkcijedr Nenad Ćeranić23.09.2022. u 12:00h
Uvod u menadžment i marketing u kulturi umetnosti i medijimadr Nenad Perić22.09.2022. u 10:00h
Osnove filmske produkcijemr Ana Daleore15.09.2022. u 10:00h
Osnove televizijske produkcijemsr Sreten Jovanović16.09.2022. u 11.00h
Osnove pozorišne produkcijekomisija20.09.2022. u 11:00h
Engleski  jezik 1dr Marijana Rašković23.09.2022. u 09:00h

 

II GODINA

PREDMETPREDAVAČDATUM, VREME
Radio produkcijakomisija21.09.2022. u 11:00h
Produkcija u elektronskim medijima (film i televizija)msr Sreten Jovanović16.09.2022. u 12.00h
Istorija svetske drame i pozorištadr Jelena Perić13.09.2022. u 12:00h
Istorija umetnosti 2dr Marija Pavlović12.09.2022. u 12:00h
Muzička produkcijadr Nenad Ćeranić23.09.2022. u 13:00h
Menadžment i marketing u kulturi umetnosti i medijimadr Nenad Perić22.09.2022. u 11:00h
Pozorišna produkcijakomisija20.09.2022. u 12:00h
Engleski  jezik 3dr Marijana Rašković23.09.2022. u 09:00h

III GODINA

PREDMETPREDAVAČDATUM, VREME
Teorija medijadr Nikola Mlađenović14.09.2022. u 10.00h
Produkcija u elektronskim medijimamsr Sreten Jovanović16.09.2022. u 13.00h
Istorija srpskog pozorišta i dramedr Jelena Perić13.09.2022. u 13:00h
Istorija umetnosti 3dr Marija Pavlović12.09.2022. u 12:00h
Animacija u audiovizuelnim umetnostimadr Bojan Stevanić20.09.2022. u 12:00h
Brendovi i brendiranje u umetnosti i medijimadr Nenad Perić22.09.2022. u 13:00h
Filmski i televizijski žanrovimr Ana Daleore15.09.2022. u 12:00h
Istorija filmamr Ana Daleore19.09.2022. u 10:00h

 

Leave a Reply