dr Nikola MlađenovićDocent

Nikola Mlađenović doktor je kulturoloških nauka. Rođen je u Puli, osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru, Crna Gora. Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije, kao i master studije komunikologije, završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je potom upisao i doktorske studije kulture i medija.

Odbranio je doktorsku disertaciju „Shvatanje medijatizacije u teoriji umreženog društva Manuela Kastelsa (naučna oblast: političke nauke; uža naučna oblast: komunikologija), pod mentorstvom prof. dr Snježane Milivojević, i stekao zvanje doktora nauka 2018. godine.

Učesnik je većeg broja međunarodnih naučnih skupova, poput ECREA konferencije, CEECOM ili ICA, autor članaka u naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu, i monografije „Sukob generacija i holivudski film“ (priređeni master rad). Okušao se i u novinarstvu u štampi i kao recenzent i prevodilac.

Područja interesovanja: neoliberalizam, kritička društvena teorija, globalizacija, javno mnjenje, medijatizacija i globalna medijska kultura.

 

Izdvojene konferencije i seminari:

 • 2021. Logic is not a Trinity: Critical Theory of Mediatization, ECREA.
 • 2021. Network Societies: Neoliberal Materials for an Exploratory Theory. The Network Society: Re-evaluation and Applications of a Concept (Institute of Communication Studies in Lille)
 • 2019. Contextualizing Mediatization: A Critical Examination.CEECOM 2019, Sofia.
 • 2019. The Crisis of Neoliberal Network Society and its Outraged Opposition: Manuel Castells’ Critical Perspective on Global Anxiety. CEEISA-ISA Belgrade 2019.
 • 2018. Neoliberal Mediatization and Digital Platforms: the Crystal of Wikipedia. ECREA, Lugano.
 • 2018. Simulation or Social? Mediatized Spaces of Tahrir and Occupy. Bridges of Media Education, Filozofski fakultet, Novi Sad.
 • 2018. Mediatization and Networked Populism: Critical Conceptualization of Media Populism. ICA – Preconference “Global Perspectives on Populism and the Media”, CEU Budapest.
 • 2018. Media System, Populism and the Problem of (De-)differentiation. 7th Graduate Spring School on Comparative Media Systems: Challenges to Journalism in the Digital Age, Dubrovnik.

 

Selektivna bibliografija:

 • 2020. (sa Daliborom Petrovićem). “Narodni suverenitet i digitalne platforme: Tviter kao javna sfera u kontekstu medijskog sistema Srbije”. Zbornik konferencije “Evropske integracije i medijska politika”, Institut za evropske studije (u štampi).
 • 2019. “Srbija kao nedovršena neoliberalna država: politička, ekonomska i medijska logika“, u Srđan Prodanović, Gazela Pudar Draško, Marija Velinov (ur.): Otete institucije u Srbiji: teorija i praksa. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
 • 2019. “Kultura interneta između stvarnosti i virtuelnosti: neoliberalni izazov teoriji Manuela Kastelsa”, Sociologija 4/2019, urednici temata Dalibor Petrović i Smiljana Antonijević.
 • 2019. “Trump’s Paralax: Populist Configuration and the Media”, u Milena Dragićević Šešić and Mirjana Nikolić (eds.): Situating populist politics : arts & media nexus. Belgrade: Clio.
 • 2019. “The Bias of Mediatization: Utopia in Charlottesville”, Mediatization Studies.
 • 2018. “Montenegro’s mediatization of politics: campaign coverage on RTV Vijesti and RTCG”, Medijska istraživanja, Vol. 24 No. 1, str. 33-50, Zagreb.
 • 2018. “Medijatizacija politike: slučaj Bernija Sandersa i Donalda Trampa”, FPN Godišnjak, Broj 19, str. 145-167, Beograd.
 • 2018. “Konstitucija populizma i javna sfera: paradoks razlikovanja opšteg i javnog interesa”, u Biljana Đorđević (ur.): Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji : zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije, Beograd: Čigoja, str. 287-311.
 • 2016. “Film «Kum» kao prikaz multikulturalne distopije”, Kultura polisa, broj 30, str. 519–532.

Kontakt: nikola.mladjenovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom