Dr Jelena PerićDocent, šef katedre

Jelena S. Perić je rođena 1982. godine u Vršcu. Studirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu (Grupa za srpsku književnost i jezik) na kojem je odbranila i doktorsku disertaciju 2018. godine (Prigodna drama u srpskoj književnosti 18. i 19. veka)
Njena stručna i naučna interesovanja usmerena su ka književnim tokovima 19. i 20. veka. Do sada je objavila jednu monografiju Politička drama i pozorište u dramama Dragoslava Mihailovića i više naučnih radova, a njen naučno-istraživački rad pre svega se bavi istorijom drame i pozorišta, kao i sociologijom pozorišta. Kao moderator okruglog stola bila je angažovana tokom 28. i 29. festivala klasike Vršačka pozorišna jesen, a tu funkciju obavljala je i na 42. po redu Borinim pozorišnim danima. Recenzirala je knjige Antologija biografske monodrame, Približavanje pozorištu 3, autora Radomira Putnika . Bila je član žirija za dodelu nagrade Nušićev žirado koju za kratku satiričnu priču dodeljuju Narodna biblioteka u Novom Bečeju i Fondacija Nušić iz Beograda. Član je žirija za dodelu 43. po redu nagrade Branislav Nušić , koju dodeljuje Udruženje dramskih pisaca Srbije.
Saradnik je kulturnog programa Radio Beograda 2 , član predsedništva Udruženja dramskih pisaca Srbije, i glavni urednik edicije Savremena srska drama.
IZVOD IZ BIBLIOGRAFIJE:
1. Jelena S. Perić, Selenićevo ruženje naroda, „Teatron”, godina XLV , broj 196/197, str. 123-127.
2. Jelena S. Perić, Milica Novković:prva dobitnica Sterijine nagrade, „Teatron”, godina XLIV, broj 190/193, str. 35-39.
3. Jelena S. Perić, Naša deca i božiji ljudi, „Teatron”, godina XLIV, broj 190/193, str. 156-158.
4. Jelena S. Perić, Predstave Knjaževsko-serbskog teatra u čast knez Mihaila Obrenovića, Koraci LIV, 4-6,2020
5. Nenad Perić, Jelena Perić, Dragan Tančić, Serbian Political Drama and Theatre, World Applied Sciences Journal, 37(8), 2019. str: 690-694.
6. Jelena Perić, Devedeseti rođendan Živke ministarke, „Teatron”, godina XLIII, broj 188/189, jesen/zima 2019, str. 53-58.
7. Jelena Perić, Osnivanje Narodnog pozorišta i prva izvedena predstava u novootvorenom zdanju, „Teatron”, godina XLII, broj 184/185, jesen/zima 2018, str. 65-75.
8. Jelena Perić, Beogradski jun 1968. u srpskoj dramskoj književnosti, „Teatron”, godina XLII, broj 182/183, proleće/leto 2018, str. 71–83.
9. Jelena Perić, Dve Mihizove dramatizacije Ćosićevog „Vremena smrti”, „Teatron”, godina XXXIX, broj 170/171, proleće/leto 2015, str. 63–66.
10. Jelena Perić, „Kad su cvetale tikve” – drama, „Teatron”, godinaXXXVII, broj164/165,jesen/zima 2013,str.125 – 135.
11. Jelena Perić, Istorijska dimenzija odnosa političke drame i pozorišta (politička drama i pozorište u svetskom i evropskom kontekstu), „Scena”, godina L, broj 4, oktobar/decembar, 2014, str. 26–34.
12. Jelena Perić, „Skupljač” današnjeg političkog pozorišta, „Letopis Matice srpske”, knjiga 491, sveska 5, maj 2013, str. 705–712.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom