mr Ana DaleoreVanredni profesor

Rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1992. na Katedri za Filmsku i televizijsku produkciju, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, na kojem je 2006. magistrirala iz oblasti Filmologije. Od 1995. angažovana je na Fakultetu dramskih umetnosti, na Katedri za FTV produkciju kao stručni saradnik, a zatim je tokom više od dve decenije bila u sledećim zvanjima: asistent pripravnik (1998-2003), asistent (2004-2008), docent (2008-2014) i vanredni profesor (2014-2020). Na Fakultetu dramskih umetnosti bila je angažovana na osnovnim i master studijama, a studenti kojima je bila mentor osvojili su brojne nagrade na domaćim i međunarodnim filmskim festivalima. Od 2014. do 2017. bila je angažovana kao profesor na Akademiji umjetnoti u Banjoj Luci, a kao gostujući predavač ostvarila je saradnju i sa Nezavisnim filmskim centrom „Film art“ iz Požege, gde je u okviru edukativnog centra „Interakcija“ održala niz predavanja (2012, 2013, 2021, 2022).

Autor je monografije „Značaj star sistema u holivudskoj produkciji do pojave govornog filma“ (Niški kulturni centar, 2008). Koautor je monografije „Lifka i Lifke“ (Jugoslovenska Kinoteka i Otvoreni Univerzitet Subotica, 2011). Izlagala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija.

 • Recenzent Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT).
 • Član žirija 7. Međunarodnog festivala animiranog filma „Konstantinov zlatnik“ Niš, 2019.
 • Izvršni producent tv serije „Priče iz filmskog grada – kratka istorija Avala filma“ (98 epizoda), produkcija Salamander film, Kablovski tv kanal Film klub, Beograd, 2017-2020.
 • Producent i Direktor filma „Sistem“, produkcija Vertical Media, 2018.
 • Koscenarista tv serije „Odjavna špica“ (24 epizode), produkcija BIM BROS, 2018.
 • Producent projekta „Od filma do filmskog programa“ podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja u oblasti kinematografije i audio vizuelnog stvaralaštva, NVO Udruženje filmofila „CINEASTE“, 2016.
 • Selektor programa „Mladi lavovi“, Festival filmskog scenarija Vrnjačka Banja, 2010, 2012.
 • Selektor učesnika Međunarodnog studentskog filmskog kampa „Interakcija“, Nezavisni filmski centar „Filmart“, Požega, 2010-2012.
 • „Specifičnosti filmskih i tv serijala zasnovanih na književnim predlošcima u savremenoj srpskoj produkciji“, Međunarodni naučni skup Film i književnost, Institut za književnost i umetnost, Beograd, Zbornik radova, 2020.
 • „Transition in Serbian film industry in the example of female producers and directors“, International Conference Post –totalitarian Cinema in the Eastern European Countries – Models and identities, Institute of Art Studies, Velingrad, Bugarska, Zbornik radova, 2018.
 • „A Meditation on Cinema Nostalgia – Film in Belgrade’s Kafanas“, International Conference Balkan Cinema on the Crossroads: From Nitrate to Digital, Jugoslovenska Kinoteka, Beograd, Zbornik apstrakata, 2017.
 • „Postoji li star sistem u srpskoj kinematografiji?“, Zbornik radova br. 8-9, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 2005.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom